Algemeen

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Delft Profielen is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en er kan geen aanspraak op worden gemaakt.

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Delft Profielen.

Gebruik informatie

Delft Profielen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site.

E-mail

Bij het ontvangen en versturen van e-mails betrachten wij grote nauwkeurigheid. Wij gaan vertrouwelijk om met gegevensuitwisseling conform ons privacybeleid gebaseerd op de Nederlandse wetgeving.

 (Externe) links

Indien deze website verwijzingen naar websites bevat die door andere partijen dan Delft Profielen worden aangeboden, geldt dat deze externe websites uitsluitend ter informatie zijn, Delft Profielen heeft geen zeggenschap over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

 Foutmeldingen website

Onjuiste informatie of technische storingen kunt u bij ons melden.